Kortversionen

Svensk Lokförarförening 1997-2019.


Föreningen är nedlagd 2019 i enlighet med stadga.

SEB stjäl fackföreninges kassa.

SEB deponerar hela kassan,  4 917 145 kronor och 44 öre hos Länsstyrelsen.
Medlemmar som äger pengarna är 198 lokförare, varav ett okänt antal dödsbon.


Länsstyrelsen krav
1. *namnger (
9) medlemmar som borgenärer
2. **vill att föreningens tvist avgörs i ***domstol.

Problemet med Länsstyrelsens krav är:
1. *Det bara finns en (1) borgenär, föreningen själv.

2. **Tvisten redan är avgjord på SLFF:s årsmöte 2019
3. ***Tingsrätten äger inte frågan, det gör SLFF:s årsmöte 2019.


Statens ansvarstagande.

Det finns INGEN, från Länsstyrelsen, polis,åklagare, JO, HD, politiker, SEB som lyfter ett finger för att pengara ska återställas till föreninngen.
Den 30 juli 2023 har det gått 4 år och 100-tals kontakter med personer som kunnat lösa stölden.
SLFF har avvisats i två stämnigar mot staten i Lunds tingsrätt och i tre överklaganden i förvaltingsrätten.

Obesvarade skrivningar till Länsstyrelsen är uppe i 317 (trehundrasjutton) sen 2020.

Grunden för nedsättningen.
Länsstyrelsen har låst SLFFs föreningskassa i 4 år nu, utan att framlägga den sakliga grunden för nedsättningen.

SLFF:s årsmöte 2019 är redovisat i detalj och några invändningar mot detta årsmöte har inte framlagts av varken SEB, Länsstyrelse eller tingsrätt.
JO avvisar anmälan om brott mot Förvaltningslagen.
HD ger inget prövningstillstånd, trots att alla som öppnat en lagbok ser att Länsstyrelsen gjort fel.
Ingen av instanserna anser sig skyldig att motivera sina svar.
Det är ett exremt allvarligt demokratiproblem som förvadlar JO och HD till en skyddad verkstad.


Den obesvarade huvudfrågan är nu ställd till
Landshövdingen och Moderaten Anna Kinberg Batra.
Hon svarar naturligtvis inte, d v s hon tar inte sitt ansvar som chef.

Var finns den anklagelse mot årsmötet 2019 som motiverar att Länsstyrelsen i Stockholm låser SLFF:s fackförenigskassa?


Jmfr. Statens bemötande av 198 lokförare jämfört med hur staten behandlar en misstänkt kriminell.

Häktningsförhandling.

En domstolsförhandling ska hållas utan dröjsmål och aldrig senare än fyra dagar efter att en misstänkt person har gripits.
En misstäkt ska presenteras bevisen inom 4 dagar för att kunna häktas.
Nedsättnig av föreningens kassa.

198 lokförare har ännu efter 4 ÅR (48 månader),  inte presenterats den juridiska grunden till varför föreningens kassa deponerats hos Länsstyrelsen.

Kraven är tre:
-Betala tillbaka stölden av SLFF föreningskassa
-Dröjsmålsränta sen 20190730
-Personligt skadestånd motsvarande 4 års felaktig häktning.


Ingen i massmediasverige intresserar sig, från Proletären till Uppdrag granskning.