11 maj 2023


Till Högsta domstolen.
(Kopia Gunnar Strömmer, Justitieminister)


Staten har gjort en olaglig nedsättning av vår fackföreningskassa,dnr 208-50101-2019
1. Borgenärer gentemot föreningen är medlemmarna
De 9 namn som finns i domÄ 2044-20 Stockholms Tingsrätt, under rubriken borgenärer, är 9 namn av 198.
Denna relation är föreningens ansvar.

Bilagan i ansökan innehåller 199 namn. Den ende som kan verifiera denna bilaga är jag, eftersom det är jag och arbetsgruppen som upprättat den.
(För banken, Länsstyrelsen och Tingsrätten är det bara en hög namn, som Länsstyrelsen inte utrett.)

2. Borgenär gentemot banken är föreningen, representerad av en firmatecknare.
Denna relation är bankens ansvar.


Högsta domstolen har godkänt att banken utsett 9 medlemmar som borgenärer, där ingen ens har suttit i någon styrelse och än mindre varit firmatecknare.

Eftersom det är Föreningen som är borgenären, finns det inget tvivel att lösa enl.§ 6 Lagen om nedsättning.

Högsta domstolen har godkänt en olaglig nedsättning av föreningens hela kapital.
Ni ska naturligtvis lösa det problem ni skapat, annars vet jag inte vad samhället har för nytta av HD.

Att sätta sig med armarna i kors är ingen lösning och skapar stora problem för föreningen. Flera har redan dött som ett resultat av att man inte fått sina pengar. Det är inget som direkt ökar förtroendet för rättsstaten.
Jag är inte heller säker på att höjda straff ökar respekten för rättsstaten, när staten godkänner en stöld av en fackföreningskassa (som byggts upp 1997-2019).

Detta är ingen överklagan.
Detta är ett krav på att ni löser det problem ni skapat.
Var i samhället har kriminella laglig rätt att inte besvara de förelägganden som kommer från staten?
Nu är det ni som har fått ett föreläggande från Svensk Lokförarförening.

Det kan inte vara rimligt att staten kommer undan med en stöld på 4 917 145 kronor och 44 öre om än den kallas "nedsättning". För SLFF:s medlemmar är det en stöld.
Det kan inte vara rimligt att SLFF avvisas 3 ggr i förvaltningsdomstol och 3 ggr i Tingsrätt och inte ens får saken prövad i domstol.
Det är ju trots allt föreningens egna pengar och ännu inte kriminaliserat att betala medlemsavgifter till en fackförening.


--

Hälsningar
Alf Carlsson