9. Länsstyrelsens beslut om nedsättning

Länsstyrelsen gör en olaglig nedsättning av SLFFs förenings kassa och gör medlemmarna till borgenärer.

Detta är inte juridiskt möjligt, eller något som fanns i SEBs ansökan eller Tingsrättens dom.

Länsstyrelsen fattar ett i alla delar olagligt belut, där orginalhandlingen för beslutet ligger  kvar hos SEB med sekretess.
>>SEB agerar nyttig idiot till 5 uteslutna medlemmar.<<