Debattartikel DN

Rättsstaten och gängkriminaliteten.Hur skulle det vara om staten sopade sin egen matta?

2019 blev Svensk lokförarförening nedlagd i stor enighet.
Årsmötet skickade vederbörligen in de beslut som grundades på årsmötet, och meddelade föreningens firmatecknare och kassör till banken.
Då valde SEB bank att göra en deponi av hela fackföreningskassan med skälet, ”tvivel kring rätt borgenär” . Beslutet fattas i parternas utevaro av en rådman i Stockholms Tingsrätt och kommuniceras bara med SEB, eftersom prövningen gällde ”rätten att känna tvivel”.

Föreningen polisanmälde berörda redan 2019 och överklagade nedsättningen till HD, där domen vann laga kraft.

Föreningen överklagade även behörigheten, d v s nedsättningens laglighet i förvaltningsdomstolen.
Sammanlagt har föreningen försökt få nedsättningen prövad, 3 ggr i förvaltningsdomstolen, men stoppats av Länsstyrelsen och 2  ggr i Tingsrätten i en stämning mot staten, men avvisats.

Lagen som är aktuell är Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

SEB har alltså fått sitt tvivel godkänt enl. §1 och är därmed immun och ansvarsbefriad.
SEB ges rätten att känna tvivel mellan nio medlemmar, som Tingsrätten anger som alternativa borgenärer, uppdelade i två grupper, ”2018” (5 man) och ”2019” (4 man).

Länsstyrelsen erbjuder efter laga kraft i HD att lösningen ligger att gå till domstol för att avgöra rätt borgenät. (Vem som ska göra det av ”2018” och ”2019”, framgår inte och det kostar trots allt 2.800:-).

Problemet är att lagen inte är tillämpbar. Lagen gäller ”tvivel kring borgenär” och det finns bara en borgenär. Föreningen själv är borgenären.

Vår förening skickar in krav på våra egna pengar, insamlade sen 1997 och knappt 5 miljoner och med utgångspunkt från att föreningen är borgenären, och Länsstyrelsen får samma ID-handlingar som SEB fått.

Länsstyrelsen svarar med att rätt borgenär ska avgöras i Tingsrätt, och avvisar föreningens firmatecknare, med hänvisning till att man avvaktar en JO-anmälan kring handläggningen.
Länsstyrelsen svarar också att ”vi inte visat att det är våra pengar”, men har inte fått nån vidare utveckling av det svaret, trots att beloppet ju fanns angivet i nedsättningen.

Borgenär betyder långivare.
Alla bankkunder med en insättning, inkl. privatkunder, föreningar, företag är borgenärer. Det är inget man nämner i vanligt tal, men med ett privatkonto i en bank, kallas du borgenär.


 

En medlem i en förening är borgenär till föreningen.
Det är föreningens årsmöte som står till svars för medlemmarnas beslut.

En förening med i konto i en bank är borgenären till banken.
Det är den legitimerade firmatecknaren som äger relationen till banken. På samma sätt som banken har en firmatecknare, så har föreningen det.

Olagligheten har påtalats till Länsstyrelsen ett antal 100 gånger, med svaret att tvivlet kring borgenärer måste lösas i Tingsrätt. (De 9 som utsetts är 9 borgenärer av 198 gentemot föreningen. Ingen enskild medlem kan lyfta pengar från en bank, det får bara den legitimerade firmatecknaren, som representerar den ende borgenären, föreningen).

Nu har HD åter beslutat godkänna nedsättningen.
”Någon” förväntas gå till Tingsrätt för att avgöra ”rätt borgenär”, som per definition är föreningen. §6 Lagen om nedsättning fungerar inte.

Så varför har SEB gjort en nedsättning?
5 uteslutna medlemmar har skrivit ett brev till SEB om något som SEB sekretessbelagt. Varken föreningen eller Länsstyrelse eller Tingsrätt har tillgång till denna handling.

Så nu har vår förening blivit bestulen på ca 5 miljoner kronor, HD har godkänt stölden, Lagen erbjuder ingen lösning för att få tillbaka vår kassa eftersom 9 medlemmar aldrig kan vara borgenärer i en förening och som pricken över i:et underkänner JO våra anspråk och lämnar en komplett identifiering av årsmötesbesluten 2019 och stölden av våra pengar utan åtgärd

Samtliga positioner som kunnat lämna bidrag till frågans lösning har varit adresserade:
Polis (2 år) - ett par 100 samtal i jakten på en handläggare.- avvisat
Åklagare (2 år)  – för att få ut det sekretessbelagda underlaget som grundade nedsättningen -
avvisat.


198 medlemmar väntar på andelar utifrån antalet medlemsmånader. Flera har dött, utan att ha fått sina pengar.

Sen 2019 har jag prövat samtliga rättsliga vägar i ett nästan självförintande projekt.

Ingen, absolut ingen i rättsväsendet lyfter ett finger.

Länsstyrelsen svarar överhuvudtaget inte, utreder ingenting, sitter med armarna i kors med det enda alternativet att föreningen ska gå till domstol för att avgöra vem av 9 medlemmar som är rätt borgenär.

Sverige 2019 i jakt på gängkriminella.
Inget kriminellt nätverk är ens i närheten av statens nätverk av kriminella handläggare, med JO och HD som garanter för skyddet av myndigheter och tingsrätter.  

Vår förening ska betala ca 5 miljoner för inkompetens/maktmissbruk/ korruption.

Vi vill inte det.
Lösningar mottages.

Alf Carlsson
ansvarig för nedläggningen av Svensk Lokförarförening.


Fördjupning finns på

www.equi.se___________________________________________________

DN svarade okomplicerat och till intet förpliktigande. Varför man inte tycker att ett havererat rättssystem är av allmänt intresse framgår inte av svaret.

DN Debatt

09:46 (för 0 minuter sedan)Hej,

Tack för erbjudandet.


Vi tackar nej till att publicera artikeln på DN Debatt.


Med vänlig hälsning


Amanda Johansson-Murie

Redaktör DN Debatt


REDAKTIONEN DN DEBATT

MEJL:debatt@dn.se

TELEFON: 08-738 1223

WEBB:DN.se/debatt

TWITTER:twitter.com/dndebatt

INFO OM DN DEBATT:dn.se/omdndebatt


Slutsats:
Staten som gängkriminell saknar publicistiskt värde.