Den svenska korruptionen
 • 198 lokförare bygger upp en fackföreningskassa 1997-2019, då föreningenläggs ned.
 • Fem kuppmakare skriver ett brev till en bank
 • Banken gör en olaglig nedsättning, där man anger 9 medlemmar som borgenärer
 • Länsstyrelsentar emot en olaglig nedsättning
 • Tingsrätten bekräftar olagligheten
 • HD låter stölden vinna laga kraft
 • Länsstyrelsen avvisar föreningensfirmatecknare, vald 2019
 • JO godkänner avvisningen av firmatecknare
 • Länsstyrelsen har ett svar: "Pröva 9 borgenärer hos Tingsrätten".
 • SLFF (borgenären) gör inte det, föreningens årsmöte är dels den ende borgenären gentemot banken, och den äger frågan att utse firmatecknare.
 • Återstår 5 kuppmakare som skrev ett brev till banken.: Dom gör ingenting,och kommer aldrig att göra någonting.
 • Länsstyrelsen lämnar två uppgifter om vem som är borgenär i SLFF: 9 namn i domen/198 medlemmar.Rätten att lämna två svar vinner laga kraft i HD och godkänns av JO
  Advokaten menar att skrivningen om "borgenärer" saknar betydelse.
  Det finns en "tvist", menar advokaten.

SLFF stämmer staten och avvisas två gånger.
"Ta en advokat", föreslås av chefrådmanNils-Petter Ekdahl.
Jag erbjuder honom då att antingen pröva SLFF:s sak eller bli ihjälslagen.Han valde då att bli ihjälslagen.

Då ska vi veta att ALLA institutionerfrån Länsstyrelse, Landshövding, polis, åklagare till HD, t o m Marcus Wallenberg, Magdalena Andersson och Mikael Damberg är tillfrågade om att lämna bidrag. Även tre krav om prövning i Förvaltningsrätten avvisas av Länsstyrelsen. Och Tingsrättens dom föll i SLFFs utevaro. (EN fiskal trumfade 198 medlemmars beslut- kan det bli mer respektlöst?)
Jag fattas inte manus till det mest sinnessjuka som hänt i svenskfackföreningshistoria seÅdalen-31.

Advokat togs direkt

 1. Advokat 1: Man kan aldrig vinna över en bank, "skriv ett argt brev till de 5"
  (.Man skulle slagit ihjäl de fem..."Jag är benägen att hålla med dig" - citat SEB bankdirektör Stefan Tjeder 2019, ordagrant)

 2. Advokat 2 debiterade 15 000:- och svarade inte på en enda fråga. Man menade att banken gjort rätt och frågade sen "Jag ser inte i era stadgar var man klandrar en styrelse".
  (Han saluförde sig som expert i arbetsrätt.) (anm. En styrelse klandras under punkten "ansvarsfrihet" på dagordningen. - sidan tre i samhällskunskap i grundskolan)

 3. Advokat 3 skrev ett brev till Länsstyrelsen och efterfrågade vad man ville ha.
  Länsstyrelsen hade redan fått det, men fick det en gång till AV EN ADVOKAT, tänka sig:
  Jag skickade besluten från 2019 och firmatecknaren i en ansökan om att få ut våra pengar..
  Länsstyrelsen svarade då med att mötet måste ligga EFTER nedsättningen och att vi "inte hade visat att det var våra pengar".
  (Vad det betydde konkret framgår inte)

 4. Advokat nr 4 tyckte att det var medlemmarna som var borgenärerna. Tvångstilldelad brottsmålsadvokat.

 5. Advokat nr 5 förstår att det är föreningensom är borgenären och vill att tingsrätten ska fastslå det i fastställelsetalan.
  Det betyder att SLFF skulle kränka föreningsrätten och flytta besluten från årsmötet 2019, som äger frågan. Hon vill att föreningen bryter mot lagen.

 6. Advokat nr 6 föreslår ett nytt årsmöte, d v s det som banken föreslog 2019.
  Vid tiden skulle ett sådant möte ha kostat 160 000: och samlat maximalt4 ombud enl. stadga, att jämföra med att samtliga medlemmar kallats till årsmötet 2019.

  Dumhet - att göra samma sak två gånger och förvänta sig olika resultat". Vi gör inte det.
  Idag finns inga medlemmar och många har avlidit. Vissa andelar ägs idag av dödsbon. Det finns ingen som kan eller vill jobba med detta längre, det finns inga pengar och att jaga dödsbon till en omröstning känns bortom det rimliga.


Sammanfattning advokater.

 • Ingen föreslår lösningar som är förankrade i lagen.
 • Alla förslag syftar till att låta Länsstyrelsen, domstolarna och den politiska makten att gå fria från ansvar. (Detta är en inbyggd systemkorruption. Alla i rättssystemet göds av staten och ingen biter den handen).

  Prövningen av SLFFs stulna fackföreningskassa har blivit en prövnig av det sveska rättssystemet.


Tidigare sköttes den politiska hierarkin av socialdemokrater.
Nu är det...
Statsminister Ulf Kristersson (M)
Ku:s Karin Enström (M)
Landshövding Anna Kinberg Batra (M)

(M) lanserar sig som "Lag och ordning-parti".
Då känns det lite ur balans att man samtidigt låter staten uppträda som Sveriges mest solida gängkriminella organisation.
Jag menar VILKEN liten gängkriminell klan där ute har samma extrema resurser som staten?

Jag skickar idag ytterligare en JO-anmälan, med "tvisten" inbakad.

Att förstå att det är medlemmarna som har en fordran på föreningen,och föreningen som har en fordran på banken tar 1 minut.
Att förstå att en Tingsrätt inte trumfar ett fackförenings årsmöte tar också 1 minut.
Det är 2 minuter.

Med tanke på att JO har 130 000:-/ månaden, inte minst för att skydda den konstitutionella föreningsrätten, så bör han klara den juridiken.

Jag väntar på svar från

 • HD - Hur löser vi ett tvivel kring borgenärer där det bara finns en?
 • JO - Gäller inte Förvaltningslagen Länsstyrelsen?
  Gäller inte bankföreningens rekommendationer för SLFF?
  Väljer inte föreningen själva firmatecknare?
 • Moderaterna - Är det ok att staten stjäl en fackföreningskassagenom att kalla den "nedsättning"?
  Varenda insatt krona kommer från att köra tåg, från den enskildes egen besparing.
  Är lokförare så värdelösa att en bank bara kan ta deras pengarutan att staten lämnar ett enda bidrag på någon nivå för att pengarnaåterställs?
 • Länsstyrelsen - Betala tillbaka stölden.

Massmedia är inte ens ett skämt.


Lek med tanken att jag anmälde advokater till advokatsamfundet för att man föreslår lösningar som förutsätter att jag bryter mot lagen?
(Lugn. Jag vetatt Advokatsamfundet är advokaters fackförening,och att det skulle vara fullständigt meningslöst).
Rättssystemet är ett system som sluter sig samman. Man biter inte den hand som göder en.)

Så, nä herr rådmannen Nils-Petter Ekdahl.
Jag tar ingen advokat om jag inte vill bryta mot lagen.

Vi ska ha ut våra pengar och vi ska ha ut dom därför att dom tillhör Svensk lokförarförening och ingen annan.