Felen i nedsättningen


Felen som begås i nummerordning:

Thomas Schichtl


1.Psykopaten och lokföraren Thomas Sciechtl deltar inte på årsmötet, eftersom det inte är han som har kontrollen. Uppdraget att leda mötet över Internet gavs till arbetsgruppen.
Det innebär att inte ett enda beslut har en reservation.
Reservationen är nödvändig för att en tingsrätt ska ta sig an ärendet. Utan reservationen mot årmötesbeslut, vinner besluten på årsmötet laga kraft.


1a. Utöver reservationen skulle psykopat Thomas Schiecht vänt sig till Tingsrätten och inte till banken.
Bara detta är två fel, utöver att det var Thomas Schiechtl som försökte genomföra en kupp mot föreningen 20180321, så att han uteslöts ur föreningen 2019.


SEB

2. Kundansvarige Daniel Chaudy tar över ärendet från den ängslige bankdirektören Stefan Tjeder, och berättar "hur en fackförening ska fungera." Felen som bankn gör är så omfattane att de får en egen sida.

Kortfattat skulle banken lagt ett föreläggande till gruppen som klandrade föreningen, om  att vända sig till Tingsrätten.
Men Daniel Chaudy är helt enkelt dum i huvudet och är helt fartblind av en banks makt.

Länsstyrelsen.
3a. Länsstyrelsen tar emot en ansökan utan identitetshandlingar.
3b. Länsstyrelsen har inte en aning om vilka namn som finns i ansökan utifrån de protokoll som man själva har att tillgå. De enda origildomkument som Länsstyrelsen har tillgång till är SLFFs årsmötesbeslut från 2019.
Inte en stadga, inte ett protokoll, inte ett enda beslut som bekräftar kuppmakare Thomas Schiechtls identitet finns med i ansökan.