Inflation

Vad är ”inflation”?


Inflation är när någon tar ut mer ur systemet än hon tillför.

Tre alternativ.
1. Produktiv, tillför värde. Inte inflationsdrivande
Alla löntagare ingår här.

2. Improduktiv, tillför inget värde. Inflationsdrivade.
2a. Barn – investering.
2b. Pensionärer, sjuka – kostnad


3. Kontraproduktiv.
Här ingår t ex riksbankens alla felaktiga beslut,
Riksdagens felaktiga beslut,
Privatiseringar, privatskolor, privata tandläkare, privata vårdcentraler, privata apotek etc.
NATO-ansökan och 22 000 000 000svkr är extremt kontraproduktivt, liksom 0-ränta som driver bostadspriserna som ett pyramidspel.
Även sprängningen av Nordstrean2 dom genomfördes av USA/Norge/NATO med svenska regeringens goda vilja, är extremt inflationsdrivande.Att ”inflationsbekämpa”.
Att inflationsbekämpa betyder att låta de produktiva (1) och de improduktiva (oavsett investering eller kostnad) betala till de som skapar inflationen (3).
Det som inte har något värde (3) ska fyllas med värde för att inflationen ska falla.

I praktiken betyder inflationsbekämpning:
(1)Lönesänkningar,
(2)utarmad offentlig sektor, indragen generell välfärd.

Allt för att fylla tomrummet med värde som inte finns/få ner inflationen  (3).

Framtida inflation?
I ett internationellt perspektiv har västvärlden levt på lågprisländer.
Den tiden är nu förbi. Folken reser sig och gör sig fria från petrodollarn.
Andra länder vill helt enkelt ha Sveriges standard (kräver 4 jordklot).
Så när beslutsfattare inte kan förutsäga inflationen, så är det förtrycket av tredje världen man inte kan värdera. Slaveriets överlevnad (låg inflation i Sverige) förutsätter att USA vinner kriget mot Ryssland, så vi kan fortsätta att leva på underbetalda slavar i andra länder.

USA vinner inte kriget. Billig import kommer inte att hålla inflationen nere mer.
Väst får krympande marginaler för att resten av världen vill ha mer betalt för sitt arbete. I 20 år är det ”sömmerskorna i Bangladesh” som inte haft en månadslön som täckt månadsutgifterna (d v s man satte in extremt mycket mer värde än man själva tog ut). Ett värde som istället tillförts Väst genom för billiga kläder..

Stefan Ingves har medvetet drivit in Sverige i inflation genom en 0-ränta som försatt Sverige i en skuldkris, som i sin tur gett bankerna makten över de politiska besluten. Det är hotet om höjd ränta som styr politikerna, som styr huvudlösa privatiseringar och en illegal NATO-ansökan.
Därför avtackades han furstligt av andra riksbankschefer.

Elisabeth Svantesson har inte en aning om vad inflation betyder. När hon varje gång säger ordet "inflationsbekämpning" så säger hon "jag är extremt dum i huvudet, och  säger vad jag blivit tillsagd att säga.". Hennes politiska närvaro är bara en fölängning  av Livets ords väckelsemöten.