JO Per LennerbrandtVill vi komma åt kriminaliteten i Sverige, måste vi börja med att rensa ut rötan i rättssystemet.

JO, Per Lennerbrandt

Först en moral.

sen ett förarbete,

sen en lag,

sen en organisation som perverterar lagen,

missbrukar sitt ämbete

och vrider lagen ur händerna på moralen

och anpassar den till makten.

Detta är Per Lennerbrandt, en av landets högsta jurister.
Han tituleras Justitieombudsman, JO, med ansvar för Länsstyrelserna.
Hans uppdrag är att se till att Länsstyrelserna följer lagen.

Per Lennerbrandt är fullt medveten om att Länsstyrelsen i Stockholm har stulit Svensk lokförarförenings hela fackföreningskassa, uppbyggd av medlemsavgifter från 1997-2019.

Problemet tar nämligen inte längre tid att förstå än 10 minuter, om man är helt okunnig och outbildad. Det är inte Per Lennerbrandt. 

Men Per Lennerbrandt sitter och ser på hur Länsstyrelsen genomför en olaglig nedsättning, och hur HD sen godkänner olagligheten genom ett lagakraftvunnet beslut.
Det kallas i juridiken för likgiltighetsuppsåt.

Låt mig säga såhär:
Jag har inga som helst problem med att gängen bränner ner samhället till grunden.
Problemet med Per Lennerbrandt måste bara lösas innan samhället kan börja fungera igen.JO:s uppgift (från deras hemsida)

Uppgift

Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att
1) främja rättssäkerheten.
JO ska särskilt se till att myndigheter och domstolar

2)följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet
och att

3)den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. 
tillsynsarbetet

4) kontrollerar JO att myndigheterna handlägger sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar.


1) Per Lennerbrandt är ett hot mot rättsstaten
2) Per Lennerbrandt skyddar Länsstyrelsen, d v s är partisk,
3) Per Lennerbrandt gör intrång i den grundläggande föreningsrätten
4) Per Lennerbrandt blundar för alla fel Länsstyrelsen gjort, bl a obstuerat ett överklagande till förvaltningsrätten

40 §
Beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Besvärshänvisningen riktades till Hovrätten av Länsstyrelsen.

Kommentar:

Två överklaganden till förvaltningsdomstolen har obstruerats av Länsstyrelsen
Två stämningar mot staten har avvisats av Lunds Tingsrätt.

Jämför vi JO:s insats med en lokförare, så kör Per Lennerbrandt bokstavligen rakt igenom en ändstation , river vänthallen och drar med sig 100 döda.

För detta lyfter han 130 000:-/mån.