Katten på råtta, råttan på repet

Katten på råttan, råttan på repet.


1.Borgenär, 2.gäldenär,3. borgenär,4.gäldenär,5.borgenär ...

______________________________________________

1Kan en medlem vara borgenär?
Ja.
Alla som har en fordran är också borgenär.


En medlemsavgift är en fordran på att stadgar ska följas och årsmötesbeslut ska uppfyllas.
Skulden formuleras i stadgan och i årsmötesbeluten.


198 medlemmar i Svenk Lokförarförening har en fordran på SLFF, uttryckt i andelar utifrån medlemsmånader.

Bland dessa medlemmar återfinns:
Alf Carlsson
Rolf Gustafsson
Stig Auerbach
Alf Montan
Thomas Schiechl (råttan i sockerkakan)
Linus Källgren
Alexander Fernlund
Peter Appekgren
Matti Blomstedt

Dessa nio namn är de borgenärer som SEB tillåts känna tvivel kring i Stockholms Tingsrätts dom

Ä 2044-20.

Men dessa 9 namn är inga borgenärer till SEB, utan till SLFF.


Stockholms Tingsrätts dom Ä 2044-20 har inte en aning om vilka dessa 9 personer är som man beviljat tvivel kring, varken utifrån adresser eller positioner i föreningen. Inte ett protokoll medföäljde SEB;s ansökan, som var ett eget ihopkokat referat, där handlingen som grundar bankens beslut är sekretessbelagd av banken.


______________________________________________________


2


Kan en förening vara gäldenär?
Ja.
Alla som har en skuld är också gäldenär.


Föreningen borgar för att beslut och stadgar uppfylls och blir gäldenären.
Föreningen får en skuld till medlemmen.

Skulden, revideras/ ackumuleras varje årsmöte som slutar det gamla verksamhetsåret och startar det nya..


Det som beslutades 2019 var att lägga ned föreningen och fördela medlemspengarna utifrån antalet månader i föreningen.


Medlemmarna blir då borgenärer i mer traditionell mening, "pengar".


Den ekonomiska fordran på SLFF formuleras i andelar utifrån antalet medlemsmånader. Men andelens värde kan inte fastställas förrän föreningen slutdeklarerats och avslutats.


Thomas Schiechtl/SEB/Länsstyrelsen/Tingsrätten/Hovrätten/Högsta domstolen/Polisen/Överåklagare/Landshövdingen i Stockholm/Statsministern/Finansminister/Marcus Wallenberg m.fl. hindrar SLFF från att få behålla sina egna pengar och lägger hela föreningskassan, 1997-2019 i deponi.


Detta innebär att samtliga medlemmar kan stämma föreningen för att inte ha fått ut sina pengar.


Borgenären (medlemmen) kan stämma Gäldenären (Föreningen)

Föreningsrätt
Antalet medlemmar som omfattas är 198.

Enbart föreningen kan verifiera den uppgiften, och den enda som behöver veta den är föreningen. Den enskilde medlemmen vet och kan verifiera sitt medlemsskap och titalen redovisas på årsmötet.

Stockholms Tingsrätts dom Ä 2044-20 har inte en aning om vem som är medlemmar i föreningen.


________________________________________________________


3. 


Kan en förening vara borgenär?
Ja.
Alla som har en fordran är borgenär.

SLFF har en fordran hos SEB och är därför också borgenär.

SLFF:s representant är firmatecknaren.

Ingen enskild medlem kan vara firmatecknare.
En firmatecknare är en funktion, som tilldelas en av årsmötet/styrelsen, vald person. Firmatecknaren finns i protokoll hos banken, så att banken vet vem som legitimerats att göra affärer med banken.

Ingen enskild medlem kan vara borgenär i en förening.


Stockholms Tingsrätts dom Ä 2044-20 har inte en aning om vem som är anmälda firmatecknare i föreningen.
Där finns också de adresser till borgenären som efterfrågas som krav för nedsättningen. Ett krav som Länsstyresen sen frångick.

Stockholms Tingsrätts dom Ä 2044-20 har helt ingen som helst aning om vem man fattar beslut kring. Man bara beviljar ett "tvivel", slentrianmässigt, rakt ut i luften i "parternas utevaro".

EN man i en tingsrätt trumfar SLFF:s årsmöte 2019 och 198 medlemmar.


______________________________________________________


4.Kan en bank vara gäldenär?
Ja.
Alla som har en skuld  är gäldenär.

SEB har en skuld till SLFF och är därför gäldenär

SEB har utsett nio medlemmar under punkten 1 till borgenärer.
Det är inte juridiskt möjligt.
Länsstyrelsen deponi dnr 208-50101-2019 är därför olaglig.

SLFF har därför också överklagat nedsättningen 3 ggr i förvaltningsdomstol, men stoppats av Länsstyrelsen.
SLFF har därför också stämt staten i Lunds Tingsrätt 2 ggr, men avvisats av domare innan det blivit ett mål.
SLFF har ännu, sen juli 2019, inte fått sin sak prövad i domstol.
Skälet är att domstolen gjort sig till arbetsförmedling av advokater och avvisar allt som inte försörjer den korrupta juristkåren.

Av listan på 198 medlemmar har flera redan avlidit, som varit andelsberättigade.

_________________________________________________________


5.


Kan en bank vara borgenär?
Ja.
Alla som har en fordran är borgenär.


Lånar du pengar i en bank, får banken en fordran på dig. Då blir banken borgenär, Inte handläggaren som skriver under dina papper. Handläggaren är bankens firmatecknare.

Dör firmatecknaren blir inte du skuldfri.

Dör samtliga SLFF:s medlemmar, så dör inte föreningen.
Då blir SLFF:s medlemmars dödsbon borgenärer till föreningen.

Men föreningen är fortfarande borgenären gentemot SEB.
Kring detta råder det INGET SOM HELST TVIVEL, hos alla, utom just den maktelit som äger besluten.

Länsstyrelsen vill att någon går till Tingsrätten och avgör vem av ...
Alf Carlsson
Rolf Gustafsson
Stig Auerbach
Alf Montan
Thomas Schiechl (råttan i sockerkakan)
Linus Källgren
Alexander Fernlund
Peter Appelgren
Matti Blomstedt...


...som är borgenär i SLFF.

Svaret är: INGEN.

Så stjäl man en fackföreningskassa och sätter sig med armarna i kors, eftersom man har samma månadslön oavsett och inget personligt myndighetsansvar.

Till SLFF:s medlemmar.

Välkomna att stämma SLFF,
organisationsnummer 802402-1399

Det har ni full rätt att göra.

SLFF har en skuld till er.
Inte SEB