KU-anmälan NATO

                                                                                       Äspinge 2023-07-12
KU-anmälan mot regering och de partier som röstar för ett NATO-medlemskap.

Krav:
NATO-ansökan ska återkallas, USA:s militär ska betraktas som fientlig och lämna svensk mark.

Bakgrund:
Regeringsformen är den yttersta utposten till försvar av demokratin. Regeringsformen är ingen handelsvara i ett spel om ett NATO-medlemskap.

I Polen har den politiska och juridiska makten gift sig, i Israel protesterar miljoner människor för att Israels politiska ledning försöker samma sak.
Sverige å sin sida, håller åtskillnaden helig och kritiserar med ena handen länder som slår samman den juridiska och politiska makten, hotar t o m med sanktioner genom EU, samtidigt som Sverige själv gör samma sak i praktiken.

Man ska inte kunna kuppa bort demokratin. Det är hela meningen med grundlagen och när svenska folket behöver skyddet som bäst, åker demokratiskt valda företrädare för Sverige till Turkiet och förhandlar bort den.

Sverige har, med gällande regeringsform, inga möjligheter att dela uniform med varken USA (demokrati med anmärkning) eller Turkiet (hybridregim).

Enligt demokratiindex finns 24 länder som uppfyller ”fullvärdig demokrati”. Endast dessa länder är möjliga för ett försvarssamarbete. De 5 nordiska länderna finns på demokratiindex 6 första platser. Ett försvarssamarbete med dessa länder skulle vara både praktiskt och legitimt.

Bilaga 1.


 

Regeringsformen och riksdagens mandat.

Även om riksdagen till 100% röstar för ett medlemskap i NATO, så har man inte mandat att förhandla med NATO före man ändrat i regeringsformen med mellanliggande val. Det är regeringsformens uppgift att skydda medborgarna från politisk daytrading och aldrig har regeringsformens uppgift varit viktigare än nu, när Sveriges självständighet och oberoende säljs ut av våra egna företrädare.
Sverige måste först nedgraderas som demokrati innan en NATO-ansökan är möjlig.


Soldatens erinran.

Från att gå i döden ”för kung och fosterland”, till försvar av demokrati och Sveriges oberoende.
Från ”krigsmans erinran” till ”soldatens erinran”.

En svensk soldat försvarar den svenska regeringsformen. Absolut ingenting annat. Sverige har en försvarsmakt, inte en krigsmakt.

” Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur.”
Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet.
Som soldat i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden.

Ett NATO-medlemskap är allting annat än det.


Bilagor - se dokumentet nedan