StartsidaSkandinaviska Enskilda banken har stulit 4 917 145 kronor och 44 öre som utgör hela Svensk lokförarförenings fackföreningskassa uppbyggd sen 1997, och lagt den i deponi.


2019 fattade föreningen beslut om nedläggning och fördelning av kassan utifrån antalet medlemsmånader.
Då stal SEB pengarna, av okänd anledning, och la dom i deponi hos länsstyrelsen i Stockholm.

Kränkningen mot den grundlagsskyddade föreningsrätten är så monumental och ett övergrepp mot demokratin att inget annat kan bli resultatet än att aktuella handläggare som hindrar frågans lösning måste lämna sina funktioner.

Att en bank och en deponin på en Länsstyrelse inte vet vad "borgenär" betyder, är ju bara katastrof.


1997 - Svensk lokförarförening bildas.


2019 - Svensk lokförarförening läggs ned


SEB utser 9 borgenärer och begär av okänd anledning en nedsättning hos Länsstyrelsen i Stockholm.
SLFF skickar in orinalhandlingar från årsmötet 2019, och väntar på rättegång.


Tingsrätten fattar beslut utifrån §1 i Lagen om nedsättning om tvivel kring rätt borgenär, Ä 2044-20 i parternas utevaro utan att ett enda namn på "borgenärerna" är identifierat utifrån protokoll.
SLFF varken kallas eler adresseras. Detta blir en sak mellan SEB och Länsstyrelsen.
En gång till: SLFF blir bestulen på 4 917 145 kronor och 44 öre, och blit inte ens kallade till tingsrätten, utan informeras EFTER domen och av SEB. Inte ens nazister hade kunnat göra det bättre.

Domen överklagas men vinner laga kraft i HD.

(d v s HD fullständigt skiter i att en fackföreningskassa blir stulen.)


2019-2021
Polisanmälan Thomas Schiechtl m.fl för osant intygande
Polisanmälan för egenmäktighet, Stefan Tjeder oh SEB
Båda nedlagda.

Länsstyrelsen i Stockholm hävdar, vid förfrågan, att 199 lokförare är borgenärer
Länsstyrelsen ändrar sig sedan och hänvisar till nio namn i dom Ä 2044-20,underrubriken "Borgenärer."
Det finns bara en borgenär, och det är samma borgenär som bildades 1997 och lånade ut medlemmarnas pengar till SEB. - SLFF är borgenären 

HD får även dessa olika svar från Länsstyrelsen som också JO-anmäls.
Ingen reaktion överhuvudtaget, eller ens ett svar mer än att det inte har betydelse för rättsskipningen.

3 ggr har SLFF begärt prövning i förvaltningsdomstolen.
2 ggr har SLFF stämt staten i Tingsrätt, för felaktig nedsättning.

5 ggr har SLFF rätt till prövning  avvisats. 

Ännu 2o23 har stölden av SLFFs föreningskassa inte lyckats lyckats få en rättslig prövning..
Det som är prövat är SEB:s rätt att känna tvivel kring "borgenärer".
SEB har inte den rätten, Lagen om nedsättning gäller tvivel kring borgenärer - men det finns bara en.

Lösningen Länsstyrelsen erbjuder är enl §6 , är att 9 individer, där ingen är borgenär i SLFF, vänder sig till Tingsrätten, för att avgöra vem som är rätt borgenär.

SLFF har begärt ut sin medlemskassa utifrån de dokument som krävs för att legitimera vår firmatecknare 2019.
Länsstyrelsen hänvisar då till §6.
Man hävdar också att "vi inte visat att det är våra pengar".

Då det bara finns en borgenär har frågans lösning rests i Högsta Domstolen för andra gången.

Högsta domstolen fattar följane beslut:

Högsta domstolen fattar följande

BESLUT

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande
står därmed fast.

SKÄL

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs
prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för
ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.
Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det
finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.

Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram
något skäl att meddela prövningstillstånd.

Charlotte Hellner Kirstein

Lämnat för expediering 2023-04-24

Stefan Johansson

Det är alltså inte av vikt för rättstillämpningen att:
-SEB utser nio borgenärer

eller att...

-Länsstyrelsen beviljar en nedsättning av föreningens pengar

--för tvivel mellan nio "borgenärer", när det är föreningen ensam som är borgenären

--erbjuder en lösning där "någon" ska gå till en tingsrätt, som ska avgöra vem i SLFF som är rätt borgenär, när det föreningen som är borgenären.

-SEB är ingen överklagandeinstans till SLFF
-Tingsrätten äger inget beslut som fattas av SLFF:s årsmöte,
Tingsrätten är inte behörig.
-Skulle SLFF göra en fastställesetalan som skulle kunna leda till att årsmötets beslut 2019 gäller, så kränker vi själva föreningsrätten, och överlåter åt Tingsrätten att ta över föreningens beslut.
Det är naturligtvis fullständigt uteslutet.

Staten har gjort en olaglig nedsättning och kränker föreningsrätten.
Det är alltså "inte av vikt för rättstillämpningen" enl HD.
(Frågor på det?)

Om man överhuvudtaget får några svar från myndigheter, domstolar, politiker etc. så är det innehållslöst dravel som:
"Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för
ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen."

Det är inget tillfredsställande svar, och eftersom SLFF inte erbjuds varken svar som kan leda till stöldens lösning, eller prövningsrätt i en Tingsrätt, så har jag mordhotat följande personer och för att få svar:


Adli Assali - Rättschef Länsstyrelsen
Svarade inte på borgenärsfrågan.

Hänvisar frågan om vår firmatecknares legitimitet till JO.

JO skickar tillbaka frågan till Länsstyrelsen i vittnesbåset, men Adli Assali imponeras inte av det, utan ffortsätter att inte svara.
Adli Assali JO-anmäls en gång till för att inte svara, men JO bryr sig inte om det.


Sven-Erik Östros - f.d. Landshöving Stockholm och sosse.
Har inte läst klandret mot deponin, utan lämnar allt till handläggare som vänder sig till deponin, och skickar deras svar en gång till. "Jag litar på att alla andra har gjort rätt".


Per Lennerbrandt - JO
Intresserar sig inte för en stulen fackföreningskassa, har mycket annat som är viktigare, men svarar att JO inte är en filial till Länsstyrelsen, utan måste själv värdera legitimationshandlingarna kring SLFF:s firmatecknare.


Sophia Häggmark Elmér, handläggare på JO
Underkänner SLFF:s firmatecknare, med svaret "Har JO stängt en utredning har jag rätt att göra det"

Sophia Häggmark Elmér är anmäld till konstitutionsutskottet med krav på att hon avskedas.
KU svarar inte - det är deras "rätt" att inte göra det.


Nils Petter Ekdahl, rådman, Lunds Tingsrätt.
Groteskt dum i huvudet. Svarar i domstolen på varför utredningen lades ned:
"Det var någonting med att någon ville ha pengar, skaffa en advokat.

Eftersom dessa ociviliserade kryp har skaffat sig privilegiet att inte svara på frågor man ställer i en vanlig konversation, var mordhot den enda möjligheten att få de aktuella individerna
till en tingsrätt.

Nu sitter en till i Lunds Tingsrätt och avvisar stämningen.
Antingen kan han inte lagen, eller så är också han en korrumera kraftidiot, vilket allt tyder på. Rötan i det svenska rättssytemet är helt perverst. Frågan är om man överhuvudtaget öppnar lagboken efter avslutad utbildning.

För 5.800:- som lekstugan kostat, svarar man inte på frågan:
VEM ÄR BORGENÄR I SLFF?
Det är den enda fråga man måste kunna för att förstå att nedsättning:
Länsstyrelsen dnr 208-50101-2019 är olaglig.

En normalbegåvad notarie hade klarat frågan på mindre än 10 minuter. Men jag hittar ingen.

Jag vet mycket väl svaret på frågan, det vet alla.
Men ingen svarar.
DET är reptricket i en fullständigt sinnessjuk statsförvaltning, där domare inte kan avsättas och där myndighetspersoner står utan myndighetsansvar.

Sverige har extrema problem med kriminalitet.
Hur det ska lösas när domstolsorganisationen är det mest gängkriminella vi har, är en gåta.


Om jag skulle falla ifrån, som SLFF:s sista representant med uppdrag att lägga ned organisationen, så är detta vad som måste lösas:

Nedsättningen dnr 208-50101-2019 är olaglig av flera skäl.
Men det som klaras av en ärthjärna är att det bara finns EN borgenär. Det behövs inte ens någon juristutbildning för att fatta det.

Det gäller att få nedsättningen ogiligförklarad av den anledningen att den är olaglig.

Det ända idioterna som handlägger ärendet behöver göra är att sitta med armarna i kors , göra ingenting, låta tiden gå, dra ut på svarstider och svara goddag yxskaft.


Tidsåtgång för att förstå att föreningen är borgenären.
Jag har testat olika intelligenser och positioner i samhället.

-Kassörska - 15 minuter


-Revisorer (2 st) - 2 minuter


-Föreningsmänniska - 1 minut
-Bankföreningen telefonsamtal - 10 minuter


-Bankföreningens ordförande, mail - "jag lägger mig inte i det enskilda ärendet".
-Juridikstuderande, öppen telefon - 15 minuter med svaret: Vet ej, men min magkänsla säger föreningen.


-Finansinspektionen (min favorit):

-Jag svarar inte på det.

-Men det står ju på varje sida på internet som behandlar ämnet.

-Bra. då vet du ju. Då behöver du inte mitt svar.


-Lunds Tigsrätt: Ärendet avslutat. Vi svarar inte på det. (kostnad 5.600:-)


-Juridikum Lund, inget svar.


-Hantverkare - 18 minuter.


- Domare och åklagere privat: 5 minuter, "men du får inte säga att jag har sagt det".


-Läkare Vårdcentrale Hörby - 30 sekunder

-Mikal Damberg, f.d. finansminister - vet inte, det är inte mitt område.

Läget är alltså att en nedsättning har gjorts kring tvivel mellan 9 borgenärer, när det är förningen själv.

Konsekvensen av Högsta domstolens beslut är att du som låntagare lånar av den enskilde tjänstemannen och inte av banken. Den som skriver under dina papper är borgenären och skulle handläggaren dö, så är det hans dödsbo du är skyldig pengar.