Juridiken

Juridiken.

Definitioner:
Borgenär - Långivare
Gäldernär - Låntagare
Juridisk person - Får sluta avtal, bära juridiskt ansvar


Individ som har ett bankkonto kallas borgenär, pengar man sätter in blir ett lån till banken, (inte till bankkassören)
Företag/ förening som har ett bankkonto kallas borgenär, pengar man sätter in blir ett lån till banken, (inte till bankkassören)

Lånar man pengar av banken kallas man gäldenär. Man lånar av banken, inte av den enskilde handläggaren.

Föreningen är borgenär.
Föreningen består av tfre delar:

Materiell borgenär:
-Medlemmarna.
Imateriell borgenär:

-Årsmötet, föreningens högsta beslutande organ. Samt stadgan.
Föreningens representant gentemot banken.
-Firmatecknaren. Firmatecknaren utses direkt eller indirekt av årsmötet.

En bank skulle kunna känna tvivel kring firmatecknaren.
Men det är föreningen som är borgenären


Inget av de nio namn som kallas borgenärer i Länsstyrelsens nedsättning dnr 208-50101-2019 har ens varit firmatecknare i Svensk Lokförarförening.

Tingsrätten äger inte frågan. Det finns ingen grund för 9 borgenärer.
Nedsättningen är därför olaglig.1. Lagen om nedsättning gäller tvivel kring borgenärer.
2. SEB har utsett 9 borgenärer som man känner tvivel kring
3. Länsstyrelsen godkänner tvivel kring 9 borgenärer

4. Frågan överklagas upp till HD och vinner laga kraft.

5. Det finns bara en borgenär - SLFF är borgenären


Problemet.
SEB vet inte vad ordet borgenär betyder
Länstyrelsens deponi vet inte vad ordet borgenär betyder

Tingsrätter, Hovrätter och Högsta Domstol vet inte vad borgenär betyder.


Lösning.
1. Länstyrelsen vill att någon (oklart vem) vänder sig till domstol för att avgöra vem av 9 medlemmar som är rätt borgenär.
2. Domstol fastslår att det är SLFF som är borgenären.

1a. Länsstyrelsens lösning  är omöjlig, då det bara finns en borgenär

2a. Återstår att fastställa att SLFF är borgenären och att nedsättingen är olaglig.

Jag har ägnat över 3 år åt lösning 2a.
3 anmälningar till förvaltningsdomstolen har avvisats av Länsstyrelsen.
2 stämningar mot staten har avvisats.

Av det drar jag slutsatsen att rättssamhället är befolkat av idioter eller korrupta individer och att aktuella beslutsfattare måste lämna sina uppdrag.


Den 28 februari avslog HD för tredje gången en prövning.
Hägsta domstolen har fel varhe gång, men istället för att fråga hur många idioter som skattebetalarna försörjer, så vill jag ha ett förtydligande av beslutet.


Jag överklagar INGENTING.
Men jag måste förstå vad domenbetyder.

HD menar att det inte har betydelse för rättstillämpningen att en bank utser 9 borgenärer i en förening, som Länsstyrelsen vill pröva i en domstol,när det är föreningen själv som är borgenären.
Jag har svårt att förklara det för mina medlemmar.

Tvivel kring borgenärer ska prövas enl. §6.
Hur prövar man tvivel kring en möjlig borgenär.

"SLFF vill pröva om det är SLFF eller SLFF som är borgenären?"
Det är konsekvensen av HD:s beslut.
Det känns inte helgjutet.
Det känns lite "Kalle Anka" om någon frågar mig.

Juridiken.

Definitioner:
Borgenär - Långivare (SLFF)
Gäldernär - Låntagare (SEB
Juridisk person - Får sluta avtal, bära juridiskt ansvar
Firmatecknare - föreningens representantmot banken.

Individsom har ettbankkontokallas borgenär, pengar man sätter in blir ettlån till banken, (inte till bankkassörer)

Företag/ föreningsom har ettbankkontokallas borgenär, pengar man sätter in blir ettlån till banken, (inte till bankkassörer)

Lånar man pengar av banken kallas man gäldenär.Man lånar av banken, inte av den enskilde handläggaren.

Föreningen är borgenär.
Föreningen består av tre delar:

Materiell borgenär:
-Medlemmarna.

Immateriell borgenär:
-Besluten på årsmötet, föreningens högsta beslutande organ. Samt stadgan.

Föreningens representant gentemot banken.
-Firmatecknaren. Firmatecknaren utses direkt eller indirekt av årsmötet.

En bank skulle kunna känna tvivel kring firmatecknaren.
Men det är föreningen som är borgenären

Inget av de nio namn som kallas borgenärer i Länsstyrelsens nedsättning dnr 208-50101-2019har ens varit firmatecknare i Svensk Lokförarförening.

Tingsrätten äger inte frågan. Det finns ingen grund för 9 borgenärer.

1. Lagen om nedsättninggäller tvivel kring borgenärer.
2. SEB har utsett 9 borgenärer som man känner tvivel kring
3. Länsstyrelsen godkänner tvivel kring 9 borgenärer
4. Frågan överklagas upp till HD och vinner laga kraft.
5. Det finns bara en borgenär - SLFF är borgenären - Hur är nedsättningen möjlig???


Problemet.?
SEB vet inte vad ordet borgenär betyder
Länsstyrelsens deponi vet inte vad ordet borgenär betyder
Tingsrätter, Hovrätter och Högsta Domstolen vet inte vad borgenär betyder.

Lösning.
1. Länstyrelsen vill att någon (oklart vem) vänder sig till domstol för att avgöra vem av 9 medlemmar som är rätt borgenär.
2. Domstol fastslår att det är SLFF som är borgenären.

1a. Länsstyrelsens lösning är omöjlig, då det bara finns en borgenär
2a. Återstår att fastställa att SLFF är borgenären och att nedsättningen är olaglig.


Jag har ägnat över 3 år åt lösning 2a.
3 anmälningar till förvaltningsdomstolen har avvisats av Länsstyrelsen.
2 stämningar mot staten har avvisats.

SLFF har intepå över tre år fått tillgång till rättssystemet för att pröva bankens och Länsstyrelsens behörighet.

Dröjsmålet har skadat föreningen enormt, medlemmar som varit berättigade till en andel, har avlidit.
Dröjsmålsräntan drabbar inte enskilda handläggare, utan skattebetallarna.

Jag förstår inte hur det kan sakna betydelse för rättstillämpningen att det inte finns någon möjlighet för en förening,
att få tillbaka en stulen föreningskassa när hindret beror på ett olagligt nedsättningsbeslut som saknar ens en möjlig rättslig lösning.

Detta ska en ansökan innehålla:

Av din ansökan ska det framgå

  • minst en giltig grund för nedsättning av pengar - tvivel kring nio borgenärer saknar grund
  • storleken på det belopp som ska betalas - rätt
  • borgenärens namn och adress (om den är känd) - (Den är i allra högsta grad känd och används bl a av skatteverket för krav på slutdeklaration.)Saknas i ansökan.SLFF C/OKent Arne Klingvall,Östra Storgatan 30 B lgh 1101,694 31iHallsberg
    Inte EN legitimationshandling, finns med i Tingsrättens beslut. Nio utslängda namn där ingen ens varit firmatecknare.
  • om du förbehåller dig rätten att återta beloppet eller inte.- Bocken ifylldSummans storlek och förbehållen att ta tillbaka den är rätt ifylld. Ingenting annat.

HD menar alltså att detta saknar betydelse för rättsverkan?
Det finns säkert någon intelligent förklaring på varför en olaglig nedsättning kan vinna laga kraft.
Men SLFF:s medlemmar och jag vill förstå den.


Alf Carlsson
E.U
Svensk Lokförarförening 1997- 2019.

0707 43 07 14

www.Equi.se--

Hälsningar
Alf Carlsson

Business title, Street address, Zip code City, Country
+44 1234 567890
your@email.com