4. Årsmötet 2019

Besluten 2019

Detta är beslut hämtade från årsmötet 2019. Det är inga små majoriteter, av 99 medlemmar.

>>Konsumentansvarige SEB, Daniel Chaudy<<, tror att en bilaga med fullmakter är grunden för Arbetsgruppens mandat.

Arbetsgruppen är prövad flera ggr genom omröstningar på årsmötet 2019:
1. Vem ska leda mötet
2. Vem ska leda avveklingen
3. Vem utser firmatecknare.

Det är alltså årsmötesbeslut som grundar Arbetsgruppens mandat och det finns ingen utanför årsmötets majoriteter som har rätt att ändra se besluten.

Observera att omröstningarna är definierade på klockslaget.