Mikael Damberg, en skalbagge utan innehåll
Business title, Street address, Zip code City, Country
+44 1234 567890
your@email.com


SLFF vill veta vem Länsstyrelsen har som firmatecknare 2018 (läs dokumentet nedan)

Såhär svarar Länsstyrelsen i mail:

AB-RB-Deponeringar <deponering.stockholm@lansstyrelsen.se>

tis 12 apr. 14:02

till mig

Hej

(1) Vi har tagit emot ditt mail avseende underrättelse i JO-ärendet. När det gäller ärendehanteringen hos Länsstyrelsen avvaktar vi JO:s ställningstagande.

 

Med vänlig hälsning

Adli

 

Adli Assali

Enhetschef

Enheten för Förvaltning, Avdelningen för rättsliga frågor

Länsstyrelsen i Stockholms län

Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Besök: Regeringsgatan 66

Telefon: 010-223 17 14

www.lanstyrelsen.se/stockholm

Då JO inte svarar, avkrävs Länsstyrelsen åter på svar, men svarar:

AB-RB-Deponeringar <deponering.stockholm@lansstyrelsen.se>

tors 28 apr. 13:53

till mig

Hej,

 

(2) Länsstyrelsen bekräftar att dina e-postmeddelande är mottagna. Länsstyrelsen vidhåller det som sagts tidigare och har inget ytterliga att tillägga.

 

Adli Assali

Enhetschef

Enheten för Förvaltning, Avdelningen för rättsliga frågor

Länsstyrelsen i Stockholms län

Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Besök: Regeringsgatan 66

Telefon: 010-223 17 14

www.lanstyrelsen.se/stockholm


Så frågan kvarstår:
Vem var firmatecknare/borgenär i SLFF 2018?
Nedsättningen innehåller namnen på 5 bedragare, men den handling som SEB bank och som felaktigt anger föreningens firmatecknare för 2018 finns inte. (Läs nedan)
SLFF vill ha hjälp av regeringen att få deras Länsstyrelse att ta fram protokollen som undertöder firmatecknarna för 2018. Därför ringer jag Mikael Damberg, som jag träffat personligen i ärendet.


Varje gång jag hör Magdalena Andersson säga att hon ska vända på varje sten, så spyr jag som en linjal. Staten själv är vår mest avancerade gängkriminella organisation.

Staten stjäl vår föreningskassa:

Lägger ner polisanmälan

Avvisar klander hos JO

Vägrar svara på frågor hos Länsstyrelsen

Vägrar agera från åklagare mot felaktig banksekretess

Stämplar "laga kraft i HD"

Vägrar ta upp ärendet om föreningsrättskränkning i Tingsrätten.

Kan en gängkriminell organisation sköta det bättre?
Och nu ringer jag Mikael Damberg, som systematiskt avvisar alla samtal. 
175 ggr har jag ringt Mikael Damberg , men tyckte jag hade annat att göra än att ringa kräk.

Kan en gängkriminell organisation sköta det bättre än staten?Fotnot
Konstaterar att Mikael Dumberg istället åker till Finland tillsammans med Marcus Wallenberg, för att ansluta sig till USAs krig mot Ryssland. Samma Marcus Wallenberg som fick 2 miljarder i böter i USA för att ha sponsrat ISIS, och samma Marcus Wallenberg som genom SEB, stulit SLFF:s hela Fackföreningskassa.