Samtal med Adli Assali

Samtal med rättsvårdande chef Adli Assali, Länsstyreen Stockholm, angående ärende dnr 208-50101-2019,  20230515.

Ring,ring…
-Länsstyrelsen Adli Assali.

-Hej, det är Alf Carlsson. Du kanske har hört talas om mig.
Jag är vald på SLFF:s årsmöte för att administrera föreningens nedläggning.

-Det var länge sen, jag får mail, men dom går som skräppost.

-Jo, ni har ju gjort en nedsättning som ligger utanför rättsordningen enligt förvaltningslagen och ska sanningen fram, så var det väl inte mycket bevänt med objektiviteten heller, när SLFF kommer med originalhandlingar och SEB kommer med ett referat med oidentifierade namn och en hänvisning till ett dokument som fortfarande är sekretessbelagt? ”Legalitet, objektivitet och proportionalitet
5 §   En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.
I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.”

-Nej, jag vet det nu.

-Men hur får föreningen ut sina pengar?

-Ni får gå till domstol oh avgöra vem som är rätt borgenär.


-Ja, men det är ju föreningen som är borgenären!?
Hur ska vi kunna skilja på det?

-Tingsrätten säger att det är 9 borgenärer och det har vunnit laga kraft i Högsta domstolen.


-Men det stämmer ju inte. Dom 9 är bara 9 medlemmar av 198 som har en fordran på föreningen. Man är borgenär i förhållande till föreningen.

-Ja, jag vet. Men det är inte mitt problem.


-Men vem av oss 9 ska gå till Tingsrätten och avgöra vem som är rätt borgenär, när ingen är det?

-Det är inte mitt problem.


-Vems problem är det då. Ni skapar ett problem och sen är det inte ert problem?

-Ja, ungefär så.


-Men det finns ju inget tvivel att lösa??

-Nä. Anlita en advokat.


-OK. Nu säger jag så här: Av oss ni är 9 är ingen borgenär till banken, så Arbetsgruppen, (4) ska strykas i Tingsrättens dom.
Vad händer då?

-Då får de 5 som kallar sig ”styrelsen” gå till tingsrätten och fastställa att man är borgenärer i SLFF.


-Jamen, vi 4 som kallar oss Arbetsgruppen stiger ju av anspråken, så det finns bara 5 uteslutna medlemmar kvar som inte är borgenärer till banken, men som HD valt att kalla ”borgenärer”. Det finns bara ett alternativ kvar, det finns inte två parter att tvista mellan. Måste dessa 5 ändå gå till domstol?

-(Besvärande tystnad) Ja, det är lämpligt.


-Men dessa 5 har inte lagt två strån i kors för föreningen, är uteslutna 2019 och kommer aldrig någonsin att lyfta ett finger för att få tillbaka föreningens pengar. Föreningen är nedlagd enligt stadga och dom är fullt nöjda med att medlemmarna förlorar pengarna.
Hur gör vi då?
1. Föreningen är borgenären
2. Vi 4 som kallar oss Arbetsgruppen meddelar att vi inte omfattas av tingsrätten dom Ä 2044-20 uder rubriken ”borgenärer”.
3. De 5 som står kvar i domen gör ingenting. Vad händer med föreningens pengar då?

-Då går föreningens pengar tillbaka till SEB, som bestämmer vad som ska hända, normalt allmänna arvsfonden.


-17 medlemmar som varit berättigade till andelar har avlidit, hur ser du på det?

-Det är inte mitt problem.


-Nä, men det är mitt problem.
Varför ska Föreningen inte bara slå ihjäl dig?

-Jag gör bara mitt jobb.


-Hur ska jag göra mitt?.

Service

6 §En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

-Vad är det du läser upp?

-Det är din arbetsinstruktion i förvaltningslagen.
-(Klick)

__________________________________________________________

 

Så går det till när en bank tillåts göra en olaglig nedsättning av en fackföreningskassa.
Att otillbörligen taga någons tillhörigheter kallas stöld.
Att otillbörligen taga någons föreningskassa kallas nedsättning.
 

 • 3 ggr har föreningen förvägrats tillträde till förvaltningsdomstolen för prövning av
 • behörighet.
 • 3 ggr har föreningen vägrats tillträde till Tingsrätten
 • Efter 2 år avvisades polisanmälan mot bank och de 5 som felaktigt kallar sig ”styrelsen”.
 • Mikael Damberg lovade ta frågan till regeringen efter personligt möte, men har inte återkommit på 175 samtal.
 • Ingen i svensk press intresserar sig för frågan.
 • Överåklagare vägrar lyfta SEB:s sekretessbelagda handlingar
 • Åklagare tar upp frågan om mordhot, när frågan om nedsättningen upptar 95% av utredningen.
  Staten satsar 100 000-tals kronor på en mordhotsrättegång när det enda som behöver uppfyllas är att veta att det är föreningen och inte 9 medlemmar som är borgenären, så att föreningen får tillbaka sin föreningskassa, som byggts upp med skattade medel av lokförare sen 1997-2019.
 • Ingen svarar på frågan om ”vem är borgenär i vår förening”. För 5.600:- vägrar Tingsrätten i Lund att svara annat än ”skaffa advokat”, Bankföreningen ”lägger sig inte i enskilda ärenden” etc.

  I Sverige är vi lika inför lagen.
  En domstols främsta uppgift är att låta medborgaren få sin sak prövad i domstol.
  Rättsväsendet ska bedrivas rättssäkert och kostnadseffektivt.

  Skatteintäkterna från de lokförare som är aktuella överstiger 1 miljard.

  Högsta domstolen legaliserar en olaglig nedsättning av vår föreningskassa.
  Justitieombudsmannen legaliserar en olaglig nedsättning av vår föreningskassa.

  Man bryr sig helt enkelt inte om vilka friheter en bank tar sig.

  3 advokater har tittat på frågan.
  Sammanfattning: ”Man kan aldrig vinna över en bank”.
  Kostnad: 15.000:-


Vår fackföreningär bestulen av den stat vi har servat i 30 år.

Nog borde det väl finnas något slags personligt myndighetsansvar.


Vår fackförening har en fordran på SEB, som lämnat ansvaret till Länsstyrelsen.

Detta är såklart jättesvårt att förstå i ett samhälle där ingen längre förvånas över snippadomar mot 10-åringar, mördare som får svenskt medborgarskap medan rättegången pågår, våldtäktsmän som får 850 000:- i skadestånd efter att ha ändrat i sina ID-handlingar, domare i HD som döms för snatteri, domare i HD "som blir lite kladdiga mot studenter" och begär skadestånd för förtal, en justitieminister som avslöjas med att lotsa svarta pengar till sin partikassa, utan konsekvens och samtidigt vill övervaka alla andra och dubbla straffen för alla utom sig själv?

Då är det väl självklart att det är jättesvårt för alla att förstå att det är SLFF som är borgenären och inte de nio oidentifierade medlemmar som Tingsrätten dömt tvivel kring.

Här har ni grabben som satte skämtet i rullning.
Thomas Schiechtl, lokförare MTR.
Det är han som Tingsrätten utsett till borgenär och som lämnat ett osant intygande till SEB som sen ledde till nedsättningen.
Årsmötet 2019 uteslöt honom, tingsrätten gjorde honom till borgenär.

EN fiskal trumfade ett helt årsmöte i parternas utevaro.
SLFF fanns inte ens med på sändlistan.

Visst fan är det kul.
Från den 30 juli 2019 har farsen hållit på.
Hittills 17 döda medlemmar av 198 som aldrig fick sina pengar.