Skaffa advokat

Detta är så extremt typiskt för en advokatfirma som googlar vem jag är, men för sent.

"Skaffa en advokat" är Lunds Tingsrätts bidrag.

Såhär gick det...
Jag kontaktar Juridex.se
Juridex 6.28:

Den ons 10 maj 2023 kl 06:28 skrev Juridex.se <info@juridex.se>:

Hej Alf och tack för ditt meddelande.

 

En borgenär är någon som har lånat ut pengar, d v s en långivare. En borgensman är någon som tecknar borgen, d v s ställer säkerhet för en låntagares skuld gentemot borgenären.

 

Vem som är borgenär, eller borgensman, i en förening beror därför helt och hållet på vilka avtal som föreningen har ingått. Du får gärna redogöra mer utförligt för föreningens situation och vad du behöver hjälp med så kan vi snabbt bedöma om vi kan bistå dig.

 

Med vänlig hälsning / Juridex.se


Jag 10.50:

Jag måste först och helt oberoende av allt annat, att ni berättar vem i en förening som är borgenär i relationen "har ett konto på banken".

VEM i föreningen är borgenären/borgenärerna?


Sen är jag old school och vill ha namnet på den jag kommunicerar med.


Juridex 13.08:

Hej Alf.

 

Mitt namn är David och det är jag som svarar på dina mejl.

 

Borgenärer är helt enkelt fordringsägare så vad banken frågar efter kan, med utgångspunkt i dina uppgifter, inte förstås som annat än att de undrar vem det är som har fordringar på föreningen.

 

Gissningsvis har någon lånat ut pengar till föreningen och eftersom banken har en skyldighet att ha kunskap om var deras kunders pengar kommer från har de ställt frågan till föreningen.

 

Jag hoppas att det är tillräckligt som svar och kan nog inte svara tydligare än så med utgångspunkt i de uppgifter som jag har tillgång till.

 

Med vänlig hälsning / David


Jag 13.34:

De som har fordringar på föreningen är medlemmarna.

Men den som har en fodring på banken är föreningen.


Är det medlemmarna eller föreningen som är borgenär i förhållande till banken ?


Om jag lånar pengar av banken, vem är då borgenären?

Juridex 14.08:

Hej igen Alf och tack för ditt snabba återkommande.

 

Vi har en för tillfället mycket hög arbetsbelastning och kan för tillfället tyvärr inte bistå dig mer än vad vi har gjort. Vårt råd är att du anlitar en advokat eller annan jurist som hjälper dig och du kan söka utifrån såväl rättsområde som geografiskt område via Advokatsamfundets hemsida via följande länk: www.advokatsamfundet.se.

 

Vi är övertygade om att du via den sidan kan finna ett bra ombud som kan bistå dig och din förening gentemot banken.  Detta är det helt genomgående temat i all kontakt med tjänstemän och jurister.

Borgenärer i föreningen är medlemmarna, föreningen är då gäldenär

borgenär gentemot banken är föreningen. Banken är då gäldenär.

Har föreningens borgenärer kundskap om sina andelar i föreningen?
Ja, den bilagan finns i ansökan SEB lämnade in.
Den är gjord av mig och stulen av SEB. Men med ett korrektursfel.