Thomas Sciechtl


Thomas Schiechtl, lokförare MTR och f.d.medlem i SLFF.


Thomas Schiechtl reviderades 2018/19, men besvarade inte en enda fråga från revisorn, som han menade var korrupt och i maskopi med kassören.
Följande finns att anföra kring Thomas Schiechtls 1,5 års långa besök hos SLFF.

Thomas Schiechtl och hans fyra drängar, uteslöts på årsmötet 2019 på följande grunder.
Som svar på det, skrev han ett brev till SEB, som sen stal SLFFs föreningskassa.


Meritlista:
- Blev medlem i SLFF juni 2017- (Kallades för "drömvärvning)


-Valdes felaktigt in som suppleant av styrelsen hösten 2017 -

Stadgebrott (Inkompetent styrelse 2017)


-Lyckades få majoritet i styrelsen för att riva upp ett årsmötesbeslut taget 2017

Stadgebrott (Inkompetent styrelse)


-Blir invald i en styrelse 20180320 av 18 på mötet självvalda ombud av 4 möjliga ombud (enligt stadgan.

Stadgebrott (Inkompetent ombudsmöte)
Vet om det, skriver om det själv.

-Avsätter ordföranen på konstituerande möte 21 mars 

(Stadgebrott, regelrätt kupp).


-Tillsätter egna firmatecknare i strid mot stadgan den 21 mars. (Protokollet skrevs efter stort bråk under i oktober 2019, efter det största interna bråket i föreningens historia. Protokollets firmatecknare avvek från stadgans.

(Stadgebrott, regelrätt kupp).


-River upp samtliga beslut som fattats på årsmötet dagen innan. 
(Stadgebrott, en styrelses uppdrag är att leva upp till årsmötets beslut. Thomas Schiechtl menar att en förening väljer en styrelse, som sen bestämmer)


-avsätter kassören som valts på årsmöten dagen innan.
(Stadgebrott, regelrätt kupp).

-vägrar acceptera medlemmarnas val av nya stadgar.
(Stadgebrott, regelrätt kupp, inkompetens).


-Vägrar synas med namn, som företrädare för SLFF.
(Skämmer ut föreningen genom att inte underteckna föreningens handlingar.SJ vägrade med rätta att kommunicera. Stadgan 2019 skrev in kravet på att underteckna, varpå T.S. och resten av nominerade till styrelse i SLFF 2019 drog tillbaka sina nomineraingar.)


-Accepterar inte att möjligheten till dubbla medlemsskap röstas bort av medlemmarna.
(Vägrar underordna sig medlemsbeslut)

-Deltager inte på årmötet 2019.
(Vill inget annat än diktera villkor själv.)


-Kallar inte till eget årsmöte, men kallar sig "styresen" i kommunikationen med SEB.

-Kallar inte till eget årsmöte 2019, eller överhuvudtaget därefter, men kallar sig "styresen" i kommunikationen med SEB.


-Gör ingenting gentemot Länsstyrelsen för att återställa medlemmara föreningskassa, men kallar sig "styresen" i kommunikationen med SEB.Polisanmäld.
Thomas Schiechtl uteslöts från föreningen 2019 efter att ha begått så många olagligheter utifrån "styrelse 2018" att han uteslöts ur föreningen och polisanmäldes två gånger. Båda nerlagda.


Det var Thomas Schiechtls brev till SEB som startade nedsättningen 2019. Ingen mer än banlen har läst det.


I telefonsamtal 2021 berättar Thomas Schiechtl  att han "lagt SLFF bakom sig och att det var bra att pengarna gick till allmänna arbsfonden."
Att han drabbar 198 lokförare är inget som bekommer honom


Uppfyller med råge definitionen av psykopati.


*Psykopati(frånpsyche"själ", "liv" ochpathos"lidande") är en generell beteckning på en stördpersonlighetifråga om känsloliv och vilja att följa sociala normer. Det räknas ibland som enpersonlighetsstörning, men det finnsintesom diagnos i någon standardiserad diagnosmanual.[1]Psykopati associeras ofta medkriminalitet, men personligheten måste inte vara oförmögen att leva laglydigt. Många begår till följd av störningen handlingar som av majoriteten uppfattas som onda; psykopaten är oförmögen att kännaånger, utan kan tvärtom skryta med att ha kommit strafflöst undan. Andelen psykopater uppskattas till omkring ett par procent av befolkningen.[2]