Vi fattas inte jobb, vi fattas fördelning av resurserna.

Skickad

Jag vet inte varför jag håller på med detta.
Den ideologiska nivå som krävs för att rubba framtiden existerar inte.

Skribent